Spa 24, 2019
Smurtui – NE! Lygybei – TAIP!

PILOT TRAINING IN VILNIUS

Vilniuje vyko 2 dienų praktiniai mokymai pradinio ugdymo pedagogams apie tai, kaip ugdyti vaikus be lyčių stereotipų bei užtikrinti berniukų ir mergaičių lygias galimybes saugiai augti ir realizuoti save. Mokymų dalyviai turėjo galimybę susipažinti su prevencine metodine medžiaga, skirta pradinių klasių mokiniams, išbandyti skirtingus užsiėmimus iš 4 mokymo modulių: ugdymas be lyties stereotipų, atsparumo ugdymas, asmenybės ugdymas, gyvenimo įgūdžių ugdymas. Mokymų dalyviai turėjo galimybę peržvelgti savo turimus lyčių stereotipus, įgyti žinių ir gebėjimų atpažinti smurtą lyties pagrindu bei vykdyti prevenciją mokykloje. Lygios berniukų ir mergaičių galimybės nėra tik deklaruojami žodžiai, tai – jų gyvenimas.