Smurtas lyties
pagrindu yra problema,
paplitusi visame pasaulyje.

Projekto tikslas

Based on the training of life skills, teachers will transfer appropriate information, knowledge and skills to children to manage their behaviours, avoid and prevent violent behaviours. Developing healthy relationships with others and maintain meaningful life skills are considered very crucial elements for the building trust and positive relations in order to identify maladaptive and abusive behaviours.

Moreover, trained teachers will be competent to identify, recognise, prevent and know how to respond to incidents of GBV, but also avoid stereotypes that contribute to GBV. The aim of the project is to provide the necessary resources to the teachers to implement activities in the classroom in the future to raise awareness about GBV.

 

Laukiami rezultatai

Projektu siekiama:

• didinti pradinių klasių mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų asmenų sąmoningumą ir jautrumą smurtui lyties pagrindu
• sukurti mokymų medžiagą mokytojams siekiant aptarti smurto lyties pagrindu temą klasėse
• kvestionuoti esamus lyčių stereotipams ir užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu
• sukurti tyrimo anketą ir išanalizuoti rezultatus
• įgyvendinti sąmoningumo didinimo ir informacijos sklaidos veiklas, skirtas atskiroms tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei (video, animacinis filmas, mobili programėlė, informacinė medžiaga)
• kelti mokytojų kompetenciją ir suteikti žinių apie smurtą lyties pagrindu bei kaip jo išvengti
• suteikti mokiniams žinių ir ugdyti jų įgūdžius kaip reaguoti į smurtą lyties pagrindu bei kaip jo išvengti
• ugdyti visuomenę be išankstinių nusistatymų, gebančią suprasti ir užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu

Kodėl turėtumėte domėtis

Kas yra smurtas
lyties pagrindu?

2-asis leidimas: 2019 m. balandis

Pagrindinis „SAFER“ projekto tikslas yra didinti pradinukų, jų mokytojų, tėvų ir visuomenės suvokimą, kas yra smurtas lyties…

Naujienlaiškis 1-asis leidimas

Pagrindinis „SAFER“ projekto tikslas yra užtikrinti smurto lyties pagrindu prieš vaikus prevenciją ir intervenciją. 
Projekto partneriai remiasi sisteminiu požiūriu skatindami gyvenimo…

Projekto tikslas - sukurti novatorišką mokymo paketą ir informuotumo didinimą

 

Partneriai