Smurtas lyties
pagrindu yra problema,
paplitusi visame pasaulyje.

Projekto tikslas

Remdamiesi mokymų metu įgytais įgūdžiais, mokytojai perduos tinkamą informaciją, žinias ir įgūdžius vaikams, kad jie mokėtų kontroliuoti savo elgesį ir išvengti smurtinės elgsenos. Sveikų santykių su kitais kūrimas ir prasmingų gyvenimo įgūdžių tobulinimas yra vieni esminių pasitikėjimo ir pozityvių santykių elementų, padėsiantys atpažinti netinkamą ir smurtinį elgesį. Be to, apmokyti mokytojai gebės atpažinti, įvardinti, išvengti ir tinkamai reaguoti į smurto lyties pagrindu situacijas, taip pat vengti stereotipų, kurie susiję su smurtu lyties pagrindu. Projekto tikslas yra suteikti reikalingus išteklius mokytojams, kad jie galėtų įgyvendinti tokias veiklas mokyklose, kurios didintų sąmoningumą apie smurtą lyties pagrindu.

 

Laukiami rezultatai

Projektu siekiama:

• didinti pradinių klasių mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų asmenų sąmoningumą ir jautrumą smurtui lyties pagrindu
• sukurti mokymų medžiagą mokytojams siekiant aptarti smurto lyties pagrindu temą klasėse
• kvestionuoti esamus lyčių stereotipams ir užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu
• sukurti tyrimo anketą ir išanalizuoti rezultatus
• įgyvendinti sąmoningumo didinimo ir informacijos sklaidos veiklas, skirtas atskiroms tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei (video, animacinis filmas, mobili programėlė, informacinė medžiaga)
• kelti mokytojų kompetenciją ir suteikti žinių apie smurtą lyties pagrindu bei kaip jo išvengti
• suteikti mokiniams žinių ir ugdyti jų įgūdžius kaip reaguoti į smurtą lyties pagrindu bei kaip jo išvengti
• ugdyti visuomenę be išankstinių nusistatymų, gebančią suprasti ir užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu

Kodėl turėtumėte domėtis

Kas yra smurtas
lyties pagrindu?

Naujienlaiškis Nr.2

Pagrindinis „SAFER“ projekto tikslas yra didinti pradinukų, jų mokytojų, tėvų ir visuomenės suvokimą, kas yra smurtas lyties pagrindu.

Remiantis pozityviąja psichologija kuriama SAFER…

Naujienlaiškis Nr.1

Pagrindinis „SAFER“ projekto tikslas yra užtikrinti smurto lyties pagrindu prieš vaikus prevenciją ir intervenciją. 
Projekto partneriai remiasi sisteminiu požiūriu skatindami gyvenimo…

Projekto tikslas - sukurti novatorišką mokymo paketą ir informuotumo didinimą

 

Partneriai