Οκτ 16, 2019
4η συνάντηση των Εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SAFER

Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση του SAFER πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας την 16η και 17η Οκτωβρίου 2019.

Οι εταίροι από την Κύπρο (SPAVO, Ινστιτούτο Προσωπικής, Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης και GrantXpert Consulting), την Ιρλανδία (ICEP - Europe), την Λιθουανία (Vilnius University), την Ελλάδα (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ.), την Ιταλία (CESIE) και το ηνωμένο Βασίλιεο (YouAct) συνέβαλαν στον μέγιστο βαθμό για την επιτυχία της συγκεκριμένης συνάντησης. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αυτής τα μέλη του SAFER συζήτησαν για τις τελευταίες δράσεις της ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Η εποικοδομητική συνεργασία όλων των εταίρων έχει αποδειχθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα μέσα στα προτεινόμενα χρονικά ορόσημα και σύμφωνα τους στόχους του έργου.


Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε κάθε χώρα (κατά την περίοδο του Νοεμβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020) με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με ζητήματα Έμφυλης Βίας.