Η έμφυλη βία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Ο σκόπος αυτού του προγράμματος

Based on the training of life skills, teachers will transfer appropriate information, knowledge and skills to children to manage their behaviours, avoid and prevent violent behaviours. Developing healthy relationships with others and maintain meaningful life skills are considered very crucial elements for the building trust and positive relations in order to identify maladaptive and abusive behaviours.

Moreover, trained teachers will be competent to identify, recognise, prevent and know how to respond to incidents of GBV, but also avoid stereotypes that contribute to GBV. The aim of the project is to provide the necessary resources to the teachers to implement activities in the classroom in the future to raise awareness about GBV.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο στοχεύει:

• στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των μαθητών, των γονέων και των σχετικών φορέων πρωτοβάθμιας σχετικά με την έμφυλη βία.
• στην παροχή στους εκπαιδευτικούς σχετικού υλικού για την τάξη τους που θα τους επιτρέπει να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με την έμφυλη βία με τους μαθητες τους.
• στην αμφισβήτηση των υφιστάμενων στερεοτύπων για το φύλο και εν τέλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας.
• στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων
• στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων
• στην εφαρμογή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και διάδοσης στις ομάδες-στόχου και το ευρύ κοινό (βίντεο, ταινίες κινουμένων σχεδίων, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων,  αναμνηστικό υλικό)
• στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων και της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ζητήματα της έμφυλης βίας  και τους τρόπους αντιμετώπισης της. στην βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών για την πρόληψη και την αντίδραση στηνέμφυλη βία.
•στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς προκαταλήψεις, ικανής να κατανοήσει και να αποτρέψει τις πράξεις έμφυλης βίας.

Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας

Τι είναι η
έμφυλη βία?

Πιλοτική Εκπαίδευση Δασκάλων

Δάσκαλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης συμμετείχαν στην πιλοτική εκπαιδευτική φάση του προγράμματος 

Όσοι συμμέτειχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις 4 ενότητες του…

2η Έκδοση – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Το πρόγραμμα SAFER στοχεύει κυρίως να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει την συνειδητοποίηση των δασκάλων δημοτικών, μαθητών, γονέων και σχετικών ενδιαφερομένων σχετικά με την έμφυλη βία.

Ειδήσεις - 1η Έκδοση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου

Ο κύριος στόχος του προγράμματος SAFER να αποτρέψει, να ενθαρρύνει την αναφορά και να καταπολεμήσει την έμφυλη βία κατά των παιδιών.
 
Οι προσπάθειες  των εταίρων εστιάζουν στην…

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου και ευαισθητοποίησης

 

Συνεργάτες